img

ЕТО ВИ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВАКСИНИРАНЕ!

/
/
/
312 Views

ЗАКОН № 45 ОТ 11.12. 2020Г.  КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към лицата, работещи във:
1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
2. специализираните институции за възрастни;
3. водоснабдителните съоръжения и обекти – помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;
5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
(2) Здравните изисквания по ал. 1 включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
(3) Здравните изисквания към лицата по ал. 1 са задължителни и при неспазването им лицата не се допускат на работа.
Чл. 8. (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2017 г., в сила от 31.10.2017 г.) Всяко лице, работещо в обектите по чл. 1, ал. 1, е длъжно да поддържа добра лична хигиена и незабавно да уведоми прекия си ръководител
АКО НЕ СЕ Е ВАКСИНИРАЛ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС
1. поставена диагноза на заболяване по чл. 7;
2. признаци на стомашно-чревно разстройство;
3. възпалително заболяване на горните дихателни пътища;
4. възпалително заболяване на кожата;
5. нараняване, получено по време на работа;
6. заболели от заразни болести членове на семейството му;
7. контакт с други лица, заболели от заразни болести.
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в “Държавен вестник” с изключение на § 5, който влиза в сила
Източник: https://istinskitenovini.bg/извънредно-ето-ви-закона-за-задължите/
It is main inner container footer text
Екипът на iNFOBurgas не разполага с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантира за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е не всяка статия да е 100% истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.